100% Güvenli Ödeme
Anında Teslimat

Kişisel Verilerin
Korunması, Gizlilik ve Sözleşmeler

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


VERİ SORUMLUSU :

TEKEPİN LTD. ŞTİ.

ADRES :

........

WEB SİTESİ : 

WWW.TEKEPİN.COM

TELEFON :

05422574328

E-POSTA :

[email protected]

VERİ TEMSİLCİ :

B. SEFA BACAKSIZ

VERİ TEMSİLCİSİ KEP ADRESİ :

.......:

Kişisel verilerin korunması, Yurt Dışında Yerleşik Veri Sorumlusu olarak şirketimiz için hassas ve önemli bir konudur. Kişisel Verilerinizin 6698 Sayılı Kanun, Ulusal ve Uluslararası mevzuat çerçevesinde işlenmesine özen ve önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin öngördüğü ilkeleri benimsemekte ve kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülükler yerine getirilmektedir.a

TEKEPİN LTD. ŞTİ. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz


·       Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımızı,

·       Ürün veya Hizmet Alan Kişileri ve Veli/Vasi/Temsilcilerini,

·       Tedarikçilerimizin Çalışanlarını,

·       Tedarikçilerimizin Yetkililerini,

·       Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarımızı bilgilendirmek istiyoruz.


AYDINLATMA METNİNİN KAPSAMI


İşbu Aydınlatma Metni;

a.   Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerini ve Hukuki Sebeplerini,

b.   Veri Konusu Kişi Gruplarının Kategorizasyonu ve İşlenen Kişisel Verileri

c.   Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığını,

d.   Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan İdari ve Teknik Tedbirleri,

e.   Kişisel Verilerin Aktarımı,

f.    Kişisel Verileri Saklama Süreleri ve İmha Yöntemlerini,

g.   İlgili Kişilerin Haklarını içermektedir.

a)    Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için toplanır ve şirketimiz veya şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir. Kişisel Verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesi kapsamında tanımlandığı şekliyle;·       Kanunların açıkça öngörüldüğü

·       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

·       Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken

·       İlgili kişinin olarak alenileştirmeniz

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

·       İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında ve bu durumların mevcut olmaması ile açık rızanıza başvurularak işlenmektedir.

·       

·       

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak; web sitemize yaptığınız ziyaretlerde, üyelik işlemlerinde/hesap oluşturma ve hesap güncelleme işlemlerinde, sitemizde yer alan bir formu doldurduğunuzda, ürün ve hizmet aldığınızda veya sattığınızda, müşteri destek işlemlerinde (çağrı merkezi), alıcı/satıcı sıfatı ile yaptığınız yazışmalarda, kendi sitemiz tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler ile, site kullanımı ölçüm sistemleri ile (örn:Google Analytics), idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar vasıtasıyla, sözleşmeler, ticari faaliyetlere ilişkin alınan belgeler ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, toplanabilecektir.


 


b)

   

 


Ve

ri Konusu


 

Kişi Gruplarının Kategorizasyonu ve İşlenen Kişisel Veriler


·       Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımız,

·       Ürün veya Hizmet Alan Kişileri ve Çalışanların,

·       Tedarikçilerimizin Çalışanların,

·       Tedarikçilerimizin Yetkililerin,

·       Yönetim Kurulu Üyelerin, Hissedarlarımız


a. Kimlik

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Web Sitesi Ziyaretçileri)

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

 ve Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)

Tedarikçi Çalışanları

Tedarikçi Yetkilileri

Hissedar/Ortak

Kişisel veri

b. İletişim

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Web Sitesi Ziyaretçileri)

Ürün veya Hizmet Alan Kişi ve Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)

Tedarikçi Çalışanları

Tedarikçi Yetkilileri

Hissedar/Ortak

Kişisel veri

c. Hukuki İşlem

Ürün veya Hizmet Alan Kişi ve Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)

Tedarikçi Çalışanları

Tedarikçi Yetkilileri

d. Müşteri İşlem

Ürün veya Hizmet Alan Kişi ve Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)

Tedarikçi Çalışanları

Tedarikçi Yetkilileri

Kişisel veri

e. İşlem Güvenliği

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Web Sitesi Ziyaretçileri)

Ürün veya Hizmet Alan Kişi ve Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)

Tedarikçi Çalışanları

Tedarikçi Yetkilileri

Hissedar/Ortak

Kişisel veri

f. Finans

Ürün veya Hizmet Alan Kişi ve Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)

Tedarikçi Çalışanları

Tedarikçi Yetkilileri

Hissedar/Ortak

Kişisel veri

g. Pazarlama

Ürün veya Hizmet Alan Kişi ve Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)

Tedarikçi Çalışanları

Tedarikçi Yetkilileri

Hissedar/Ortak

Kişisel veri

h. Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ürün veya Hizmet Alan Kişi ve Veli/Vasi/Temsilci (Kayıtlı Üye)

Tedarikçi Çalışanları

Tedarikçi Yetkilileri

Hissedar/Ortak

Kişisel Veri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)     Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

POTANSİYEL ÜRÜN VE HİZMET ALAN KİŞİ (WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ)

·      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·      Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·      Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·      İletişim faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Bilgi Taleplerinin Karşılanması

·      Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·      Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

·      Müşteri İlişkileri Yönetim ve Memnuniyet Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Stratejik Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Talep ve Şikayetlerin Takibi

·      Veri Sorumlusunun Operasyonel Güvenliğinin Temini

·      Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ VE VELİ/VASİ/TEMSİLCİ (KAYITLI ÜYELER)

·      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·      Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

·      Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Mal/Hizmet Satın Alma Süreçleri Yürütülmesi

·      Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·      Mal, Hizmet, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi

·      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·      Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·      Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Talep ve Şikayetlerin Takibi

·      Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·      Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·      Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI

·      Finans, Muhasebe ve Satın Alma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·      Bilgi Güvenliği Süreçleri Yürütülmesi

·      Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·      Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·      Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

·      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

·      Mal/Hizmet Satın Alma Süreçleri Yürütülmesi

·      Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·      Mal, Hizmet, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi

·      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Bilgi Güvenliği Süreçleri Yürütülmesi

·      Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ

·      Finans, Muhasebe ve Satın Alma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·      Bilgi Güvenliği Süreçleri Yürütülmesi

·      Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·      Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·      Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

·      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

·      Mal/Hizmet Satın Alma Süreçleri Yürütülmesi

·      Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·      Mal, Hizmet, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi

·      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Bilgi Güvenliği Süreçleri Yürütülmesi

·      Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

HİSSEDAR/ORTAK

·      Bilgi Güvenliği Süreçleri Yürütülmesi

·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·      Finans, Muhasebe ve Satın Alma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

·      Mal/Hizmet Satın Alma Süreçleri Yürütülmesi

·      Mal, Hizmet, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

d)    Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan İdari ve Teknik Tedbirler

TEKEPİN LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin işlenme süreçlerinde 6698 sayılı kanun, ilgili mevzuatlar ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun vermiş olduğu kararlar çerçevesinde belirlenen idari ve teknik tedbirleri almaya azami derece önem göstermekteyiz. 

TEKEPİN LTD. ŞTİ., gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak şirket içi ya da dışından oluşabilecek risklere karşı kişisel verilere yetkisiz erişimi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemektedir. TEKEPİN LTD. ŞTİ., kişisel verileri işlerken aşağıda tanımlı idari ve teknik tedbirleri almaktadır.


İdari Tedbirlere Yönelik Uygulamalar:

·       Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması

·       Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama, İmha, vb.)

·       Sözleşmeler (Veri Sorumlusu-Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu - Veri İşleyen arasında)

·       Gizlilik Taahhütnameleri

·       Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler

·       İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi)

·       Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.)

·       Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun)

·       Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim


Teknik Tedbirlere Yönelik Uygulamalar:

·       Yetki Matrisi

·       Yetki Kontrol

·       Erişim Logları

·       Kullanıcı Hesap Yönetimi

·       Ağ Güvenliği

·       Uygulama Güvenliği

·       Sızma Testi

·       Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri

·       Log Kayıtları

·       Veri Kaybı Önleme Yazılımları

·       Yedekleme

·       Güvenlik Duvarı

·       Güncel Anti-Virüs Sistemleri

·       Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme

Yukarıda sayılan idari ve teknik tedbirlerin alınmasına rağmen serverlarımıza yapılması muhtemel saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, TEKEPİN LTD. ŞTİ. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

e)     Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz, söz konusu toplanan bu kişisel verilerinizi yukarıda saydığımız veri işleme amaçlarında olduğu gibi yine aynı amaç ve yasal zorunluluklar nedeniyle KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgililere aktarabilecektir. Ayrıca şirketimiz bulut teknolojisini kullanmaktadır ve bu kapsamda işlenen kişisel verilerinizin tamamı güvenli 3.part şirketlerin bulut sistemine aktarılmaktadır.  Şirketimiz kişisel verilerinizi siz değerli müşterilerimize daha yüksek katma değerli ürün ve hizmet sunabilmek ve hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla, Şirketimizin yurtiçinde ve yurtdışında oluşabilecek ortak veya ortaklıkları, girişimleri ile; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile; yeterli gizlilik güvenliği almak kaydıyla faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içi veya yurtdışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar, bayiler, ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar, veri sahibi ve TEKEPİN LTD. ŞTİ. arasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasal dayanağa bağlı olarak değişmekte olup, bu taraflar genel itibariyle aşağıdaki gibidir:

 

·       Koordinasyon, İş Birliği ve Verimliliğin Sağlanması Amacıyla TEKEPİN LTD. ŞTİ. Bünyesindeki İş Birimleri

·       Müşteri Memnuniyeti vb. Amaçlar Kapsamındaki Araştırma Firmaları

·       Pazarlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Adına Hizmet Alınan Firmalar

·       Finansal İşlemlerin Gerçekleşmesine Olanak Sağlayacak Bankalar ve Ödeme Kuruluşları

·       Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişiler

·       Bulut Teknolojisi Hizmeti Veren Yurt İçi/Yurt Dışı Şirketleri

·       Hukuk Büroları Gibi Yasal Merciler ve Yasal Amaçlı Faaliyetlerde Destek Alınan Kurumlar

·       İş Ortaklarımız

·       Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlar

·       Tedarikçilerimiz

·       f

)

     Kişisel Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemleri


Kişisel verilerinizin saklama süresine ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

·       Şirket faaliyetlerine ilişkin tabii olunan yasal mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmiş ise söz konusu veri en az belirlenen süre kadar.

·       Şirket faaliyetlerine ilişkin tabii olunan yasal mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmemişse, veri işleme faaliyeti için belirlemiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kanunun İlkelerini gözetmek suretiyle belirlenen süre kadar.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen süreler sonunda silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemleri kullanılarak imha edilmektedir.


 

 

g)    İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı Kanunun 11.maddesi kapsamında verisi işlenen gerçek kişiler olarak dilediğiniz her zaman tarafımıza başvurarak aşağıda sıralanan haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınım öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       Kanun’un 7. maddesinde ön görülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

Yukarıda belirtilmiş olan ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu ’nu kullanarak ilgili tesise şahsen yada Noter Kanalı ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ertugrul.kalemcı@hs01.kep.tr üzerinden iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

           

Saygılarımızla,

 

TEKEPİN LTD. ŞTİ. 


Çerez Politikası

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TEKEPİN E-TİCARET YAZILIM TEKNOLOJİ YAZILIM BİLGİSAYAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

TEKEPİN E-TİCARET YAZILIM TEKNOLOJİ YAZILIM BİLGİSAYAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak epinanka.com adresindeki internet sitemiz (“www.epinanka.com”) ile mobil uygulamamız (hepsi birlikte “epinanka” olarak anılacaktır) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Ayrıca mobil uygulamamız içerisinde, Site’de kullanılan çerezlerle benzer işlevlere sahip SDK’lar (Software Development Kit) da kullanılmaktadır. Bu Çerez Politikası (“Politika”), TEKEPİN E-TİCARET YAZILIM TEKNOLOJİ YAZILIM BİLGİSAYAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yönetilen Platform için geçerli olup çerezler ve SDK’lar Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Bu Politika’nın amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin ve Uygulama’da kullanılan SDK’ların cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı (örn; epinanka.com) tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. gibi) ile bursagb bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Tipleri:

Sahipliklerine göre:

 • Birinci Taraf Çerezler

Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya TEKEPİN E-TİCARET YAZILIM TEKNOLOJİ YAZILIM BİLGİSAYAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından cihaza yerleştirilmektedir.

 • Üçüncü Taraf Çerezler

TEKEPİN E-TİCARET YAZILIM TEKNOLOJİ YAZILIM BİLGİSAYAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Aktif olduğu süreye göre:

 • Oturum Çerezleri

Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.

 • Kalıcı Çerezler

Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.

KKişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Şirketimiz Tekepin E-Ticaret Yazlım LTD. ŞTİ. tarafından epinanka.com, internet siteleri üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. Bir elektronik ticaret platformu olan Epinanka.com üzerinden alışveriş yapabilmek için üyelik şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla platformumuzda üyelik bir hizmet koşulu olarak sunulmamaktadır. Üye olmadan alışveriş yapma seçeneğinden farklı olarak üyelik seçeneği; alışkanlıkları, alışveriş geçmişi, incelemeleri takip edilip değerlendirilerek kendisine özgü kişiselleştirilmiş bir hizmet almak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kişiye özgü bu avantajların sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, anlaşmalı profesyonel iş ortaklarımızla paylaşılması ve teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekebilmektedir. Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz müşterilerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır. Rıza vermek istemiyorsanız, “Üye Olmadan Devam Et” seçeneği ile sitemize üye olmadan alışveriş yapabilirsiniz.

Açık rızanıza bağlı olarak;

a. İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:

Siz Müşterilerimizin çevrimiçi ve/veya basılı formlar vasıtasıyla paylaştığı kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, doğum tarihi, uyruk, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, pasaport geçerlilik tarihi, pasaport numarası), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, cep telefonu numarası); internet sitemizi kullanımız sırasında toplanan müşteri işlem bilgileriniz (talep bilgileri, sipariş bilgileri, fatura bilgileri, müşteri yorumları, miles&smiles numarası, hes kodu), finans bilgileriniz (kredi kartı bilgileri), pazarlama bilgileriniz (çerez kayıtları, alışveriş geçmişi, açık veya örtülü kullanıcı reytingleri), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Bağlantı Zamanı / Süresi gibi Trafik Verileri) ile internet tarayıcınız ve/veya Şirketimiz mobil uygulamasındaki veya internet sitemizi kullanırken internet tarayıcınızdaki tercihlerinize göre toplanabilecek lokasyon verileriniz işlenecektir.

b. İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi:

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, rıza göstererek Epinanka.com üyesi olmanız halinde; size özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketleriniz takip edilerek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Epinanka.com ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere Epinanka.com ile anlaşmalı profesyonel iş ortaklarının ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Epinanka.com sitesinin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçindeki üçüncü kişilerle ve KVKK’nın 9. maddesindeki kurallara uyularak yurtdışındaki üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

c. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması:

Rıza göstererek Epinanka.com üyesi olmanız halinde; kimlik (ad, soyad) iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası), özlük, hukuki işlem, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, müşteri, iş ortağı işlem, müşteri işlem (ticket bilgileri, kargo bilgileri, üyelik bilgileri, sipariş bilgileri, teslimat bilgileri, yorum bilgileri, ödeme bilgileri, banka hesap bilgileri, kart bilgileri, fatura bilgileri, tutar bilgileri) pazarlama (kampanya bilgileri, ürün bilgileri, hediye çek bilgileri) ve işlem güvenliği (IP adresi) verileriniz, KVKK'nın "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması" başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, size sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabileceğimiz yurt içi alternatiflerimiz olmaması nedeniyle, teknoloji alanındaki bulut hizmetleri altyapısı tedarikçilerimiz olan yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurt dışında bulunan Google (Google LLC.), Dynamics (Microsoft Co.), Braze (Braze Inc.), Jungle Works (Click Labs Inc),QuestionPro Inc. (QuestionPro), Focusvision (Europe) Ltd., Focusvision Worldwide Inc. (Focusvision) ve Akamai ("Orange Business) Veri İşleyenler tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılabilecektir. Epinanka.com seçtiği bu firmalar uluslararası alanda kabul görmüş standartlara göre veri güvenliği önlemlerini almakta ve Müşterilerine, dolayısıyla Epinanka.com'ye güvenlik düzeyini bu standartlara uygun şekilde sağlamayı taahhüt etmektedirler. Ayrıca, kişisel veriler ile ilgili başta Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olmak üzere birçok uluslararası mevzuat bu verilerin Veri İşleyenler (yukarıda sayılan alt yapıların sahibi olan şirketler) tarafından Epinanka.com'nin talep ve amaçları dışında işlenmemesini yasal olarak güvence altına almaktadır. Veri İşleyenler tarafından sağlanan yazılımların kullanılması nedeniyle yurt dışına aktardığımız kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

d. İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme, Haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, üye ol sayfasındaki “hesabımı oluştur” butonuna tıklayarak kabul etmiş olacaksınız.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(6698 S.K.) KAPSAMI VE GENEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ1- TARAFLAR


·      Bir tarafta işin sahibi sıfatıyla TEKEPİN LTD. ŞTİ. Bulunmaktadır.


·      Diğer tarafta, iş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ.’nin veri paylaşımı yaptığı ve çözüm ortaklığı kurduğu yayıncılar ve her türlü iş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ.’nin yapacağı işlerde çözüm odaklı ortak iş yapılan kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler işbu sözleşmede kısaca “ yayıncılar ve diğer çözüm ortakları” olarak anılacaklardır.


Yukarıda belirtilen taraflar aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.


2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Taraflar arasından akdedilen yazılı veya sözlü yayıncılık ve iş ortaklığı sözleşmesinin eki niteliğindeki işbu sözleşmenin konusu, iş ortaklığı sözleşmesi kapsamında yayıncılar ve diğer çözüm ortakları tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak yayıncılar ve diğer çözüm ortaklarına iş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ. (Veri Sorumlusu) tarafından verilen bilgi ve belgelerin iş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ.’nin onayı ve açık rıza beyanı olmaksızın kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin ve genel verilerin, şirket sırlarının herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmasının, erişmesinin, verilmesinin, sızdırılmasının ve bu durumlara yol açabilecek fiillerin önüne geçecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.


3- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımını bulan kişiye ait bilgiler ile Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi, Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.

Yayıncılar ve diğer çözüm ortakları ile yapılacak iş ortaklığı sözleşmesinde tanımlanan işler/görevler/hizmetler esnasında iş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ. tarafından yayıncılara ve diğer çözüm ortaklarına açıklanan fikir, proje, uzmanlık bilgileri, tasarım, buluş, iş metodu ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know how ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve ortaklık esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve iletişim yöntemleri gizli bilgi olarak kabul edilir.


4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. İş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ. İş ortaklığı sözleşmesi kapsamında yayıncılara ve diğer çözüm ortaklarına, sözleşmede belirlenen hizmeti tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi amacıyla gerekli her türlü bilgi ve belgeyi yayıncı ve diğer çözüm ortaklarına vermeyi taahhüt eder. Bu hususta verilecek belgelerin tayini iş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ. Tarafından yapılır.


4.2. İş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ., yayıncılara ve diğer çözüm ortaklarına açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olması sebebiyle ortaya çıkabilecek olan eksiklik, gecikme veya aksaklıklardan dolayı yayıncının ve diğer çözüm ortaklarının sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.


4.3. Yayıncı ve diğer çözüm ortakları, iş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ. tarafından kendilerine açıklanan bilgi ve belgelerin gizli olduğunu bildiklerini ve bu nedenle söz konusu gizli bilgileri sadece kendilerini bileceğini ve hangi çözüm amacıyla ortaklık kurulduysa o çözümün yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizli bilgilerden sadece işin gereği kadar haberdar olacaklarını, işbu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde işverenin izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara açıklanmayacağını veya verilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.4. Yayıncılar ve diğer çözüm ortakları, işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların işbu sözleşmede öngörülen gizlilik ilkelerine aykırı davranışlarından dolayı sorumlu olacağını, söz konusu üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini, aykırılık hallerinden haberdar olduğu takdirde, derhal ve yazılı olarak işverene söz konusu aykırılık durumunu bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde yayıncılar ve diğer çözüm ortakları üçüncü gerçek/tüzel kişinin hukuka aykırı eylemlerinden sorumlu tutulacaktır.


4.5.  Yayıncılar ve diğer çözüm ortakları tarafından yukarıda kapsamı açıklanan gizli bilgilerin ve kişisel verilerin işbu sözleşmeye aykırı olarak açıklanması, erişilmesine imkan sağlanması, sızdırılması veya benzeri davranışlarla bilgilerin ele geçirilmesine ortam sağlanması halinde kasten olsun veyahut olmasın yayıncılar ve diğer çözüm ortakları sorumlu olacaktır. İş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ., masrafları bu hukuka aykırı eylemin oluşmasında rol oynayan yayıncılara ve diğer çözüm ortaklarına ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın tazminini yayıncılardan ve diğer çözüm ortaklarından talep etme hakkına sahiptir.


5- SÜRE


5.1. Yayıncı ve diğer çözüm ortakları ile yapılan sözleşmenin eki niteliğindeki işbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşmeden doğan yükümlülükler yayıncı ve diğer çözüm ortakları ile yapılan sözleşmesinin geçerliliğini koruduğu müddetçe devam edecektir.


5.2. Yayıncılar ve diğer çözüm ortakları ile yapılan sözleşmenin sona ermesi halinde dahi işbu gizlilik sözleşmesi, yayıncılar ve diğer çözüm ortakları ile yapılan sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren iş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ. ve ürünlere ait her türlü bilgi ile kişisel verilerin süresiz olarak gizliliği ve korunması olarak geçerliliğini koruyacaktır.


5.3.  İş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ.’nin yazılı olarak izin verdiği bilgiler ve kişisel veri sahibinin rızası olan kişisel veriler hariçtir. Bu bilgiler dışındaki tüm bilgilerin sözleşmeye aykırı olarak paylaşılması durumunda TEKEPİN LTD. ŞTİ. her türlü zararını tazmin hakkını saklı tutar.


6-     SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ


6.1. İş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ. işbu gizlilik sözleşmesinin maddelerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

6.2. Sözleşme değişiklikleri iş sahibi TEKEPİN LTD. ŞTİ. tarafından ancak yazılı olarak yapılabilir ve sözleşmenin diğer tarafına yazılı olarak teslim edilir.


7-  TEBLİGAT


7.1. Tarafların işbu sözleşmede ve sözleşmenin atıfta bulunduğu sözleşmelerde, belge ve metinlerde belirttikleri gerçek adresleri ve e-mail adresleri tebligata ve bildirime elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar ve bildirimler hukuken geçerli addolunacaktır.


7.2. Sözleşmenin diğer tarafı herhangi bir gerçek adres ve e-mail adresi değişikliğini yazılı olarak bildirmediği taktirde doğacak her türlü zararlardan sorumludur.


8- YÜRÜRLÜK


İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında düzenlenmiş özgür iradeleriyle okunup kabul edilmiştir.


İptal ve İade Koşulları

Malın

tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış

olması halinde ve maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar

sarf malzemelerine ilişkin ürünler (Toner, kartuş, şerit vb. her türlü

yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler vb.) yasal mevzuat gereği iade edilememektedir. Bu

üründen toplu/çoklu sipariş verilmesi, siparişin ticari alım olduğunun tespit

edilmesi veya farklı kullanıcı adı, rumuz, kimlik ve iletişim bilgileri ile

verilen siparişlerde fatura adresi, teslimat adresi, ödeme bilgisi, ticari

unvanı, vergi numarası gibi unsurların aynı olması durumunda BursaGB

siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Alıcı

satın almış olduğu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa

teslimini müteakip yedi (7) gün içerisinde, söz konusu ürünün iadesi için şirketimize

faks, e-posta veya telefon aracılığı ile başvuruda bulunmak ve ürünün

kullanılmamış olması şartı aranmak sureti ile ürünün iadesini talep edebilir.

Buna

ek olarak bahsi geçen ürünün iade bedeli; alıcı tarafından ne şekilde ödeme

yapılmışsa, aynı türden tarafımızca takribi yedi (7) iş günü içerisinde alıcıya sunulacaktır.(*)

Almış

olduğunuz E-Pin tamamen kuruluşunuza yada şahsınıza ait olup firmamız

tarafından sadece aracılığı yapılmakta ve tüm teknik destek tarafınıza

sağlanmaktadır. Almış olduğunuz E-Pin ile ilgili herhangi bir teknik aksaklık

dışında kesinlikle iade kabul edilmemektedir.

MADDE 1 - Sözleşmenin Tarafları

SATICI: Tekepin Yazılım LTD. ŞTİ. Çubuk Vergi Dairesi:

8341761200

MADDE 2 - Sözleşmenin Konusu

İş

bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait bursagb.com web sitesinden

elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve

yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile

ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli

Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince

tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu

mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat

koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma”

hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit

ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme

hükümlerince kabul ve beyan eder. bursagb.com sitesinde ödeme sayfasında yer

alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - Sözleşme Tarihi

Satıcı

tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı

tarafından .... tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının

mail adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4 - Mal/Hizmetin Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri

ve Teslim Şekli

Mal/hizmet,

alıcının teslimini talep etmiş olduğu .... adresinde ....’a teslim edilecektir.

MADDE 5 - Teslimat Masrafları ve İfası

Teslimat

masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde

alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada

kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı

satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının

hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin

siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı

bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir

nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,

satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 - Alıcının Beyan ve Taahhütleri

Alıcı,

sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,

ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim

almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul

edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya

aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade

edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının

kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka

aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun

mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş

olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür.

Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

MADDE 7 - Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı,

sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere

uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim

edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir

kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı

kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine

ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli

evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı

gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve

fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını

düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve

varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan

mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan

mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya

gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından

karşılanacaktır.

MADDE 8 - Sözleşmeye Konu Mal/Hizmetin Özellikleri

Mal/hizmetin

cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli

bursagb.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan

bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği

gibidir.

MADDE 9 - Mal/Hizmetin Peşin Fiyatı

Mal/hizmetin

peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte

müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 - Vadeli Fiyat

Mal/hizmetin

satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura

ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11 - Faiz

Her

yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde

%30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 12 - Peşinat Tutarı

Mal/hizmetin

peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte

müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13 - Ödeme Planı

Alıcının,

kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu

taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi

banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi

kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.

Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve

ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14 - Cayma Hakkı

Alıcı,

sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa

tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma

hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine

e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde

hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve

bursagb.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış

olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim

edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. E-pin ürünlerinde

iade sağlanmaz.

MADDE 15 - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Mal/Hizmetler

Niteliği

itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma

tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik

mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her

türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve

kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik

malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının

açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 16 - Temerrüd Hali ve Hukuki Sonuçları

Alıcı,

kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart

sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde

faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka

hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan

talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi

halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve

ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17 - Yetkili Mahkeme

İş

bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca

ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne

Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

}, 3000); } });